PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Neonatale sepsis: diagnose en therapie
Author(s): BERGMAN KA, KIMPEN JLL
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 54    Issue: 1   Date: 1998   
Pages: 12-20
DOI: 10.2143/TVG.54.1.5000001

Abstract :
Neonatale sepsis is heden ten dage nog steeds verantwoordelijk voor een aanzienlijke mortaliteit en morbiditeit.
Alhoewel de incidentie van neonatale sepsis niet is afgenomen, wordt wel een belangrijke verschuiving gezien in het tijdstip van optreden. Laatneonatale sepsis, veroorzaakt door nosocomiale infecties, vormt een belangrijk probleem.
In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de diagnostische en therapeutische mogelijkheden bij vroeg- en laat-neonatale sepsis.
Tevens wordt ingegaan op risicofactoren en preventieve maatregelen.


Geen abstract

download article
3.227.233.55.