PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: De rol van het centrale zenuwstelsel in de pathofysiologie van het chronische-vermoeidheidsyndroom
Author(s): ENGELBORGHS S, MICHIELS K, DE DEYN PP
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 54    Issue: 1   Date: 1998   
Pages: 25-31
DOI: 10.2143/TVG.54.1.5000003

Abstract :
Het chronische-vermoeidheidssyndroom (chronic fatigue syndrome, CFS) is een klinisch goed gedefinieerde entiteit. Toch blijven de etiologie en de pathofysiologie ongekend. De eerder geformuleerde hypothese van een neuromusculaire disfunctie als oorzaak van de spiervermoeidheid werd inmiddels verworpen. Tegenwoordig wordt veel belang gehecht aan de mogelijke rol van het centrale zenuwstelsel (CZS) in de pathofysiologie van het CFS.
Een verminderd aandachtsvermogen en meer bepaald een vertraagde informatieverwerking zijn de belangrijkste neuropsychologische afwijkingen. Het bestaan van andere niet-consistente neuropsychologische deficits zou kunnen verklaard worden door de aanwezigheid van stemmingsstoornissen. Studies met nucleaire magnetische resonantie (NMR) toonden bij een aantal CFS-patiënten het bestaan van subcorticale hyperintense signalen aan. Aan de hand van "Single Photon Emission Computed Tomography" (SPECT) kan bij een deel der CFS-patiënten een frontale hypoperfusie weerhouden worden. Neurochemische en -endocrinologische afwijkingen suggereren een hypothalamische disfunctie met een milde centrale bijnierinsufficiëntie als gevolg. Het bestaan van een hypothalamische serotonerge overgevoeligheid blijft evenwel omstreden.
Alhoewel CFS qua etiologie heterogeen blijkt, bestaan er heden argumenten om een hypothalamische disfunctie als "final common pathway" van CFS te beschouwen.
Aldus kan het hele klinische tableau van lethargie, vermoeidheid, verhoogde vermoeibaarheid, slaapstoornissen, myalgieën, artralgieën en verstoorde immuniteit verklaard worden.


Geen abstract

download article
3.84.139.101.