PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Het HELPP-syndroom. Een ernstige obstetrische verwikkeling
Author(s): DYKMANS L, BUYTAERT P, COOREMANS I
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 54    Issue: 1   Date: 1998   
Pages: 32-36
DOI: 10.2143/TVG.54.1.5000004

Abstract :
Het HELLP-syndroom wordt gekenmerkt door hemolyse (H = hemolysis), verhoogde leverenzymen (EL = elevated liver enzymes) en trombocytopenie (LP = low platelets). Meestal treedt het op als een verwikkeling van preëclampsie, doch het kan zich eveneens voordoen zonder dat de typische preëclamptische triade (arteriële hypertensie, oedemen, proteïnurie) aanwezig is. Alertheid ten opzichte van de soms vage prodromale symptomatologie is de sleutel voor een spoedige en adequate opvang van zwangeren die deze verwikkeling vertonen.
De auteurs bespreken het syndroom aan de hand van hun ervaring bij 40 patiënten, aangevuld met een overzicht van de recente literatuur.


Geen abstract

download article
34.229.24.100.