PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: CT-meting van de breedte van de mediale temporale kwab in de differentiële diagnose van dementie
Author(s): SANTENS P, DE PRAETER G, ACHTEN E
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 54    Issue: 1   Date: 1998   
Pages: 37-42
DOI: 10.2143/TVG.54.1.5000005

Abstract :
De diagnose en differentiële diagnose van dementie gebeuren momenteel nog steeds op basis van klinische criteria.
De waarde van de conventionele CT-scan van de hersenen ligt vooral in de initiële screening naar onderliggende structurele hersenafwijkingen, al is de gevoeligheid van MRI in vele opzichten hoger.
Recent onderzoek betreffende de atrofie van de mediale temporale kwab (MTL), gemeten met gemodificeerde CT-scan of MRI gaf bemoedigende resultaten voor de aanvullende diagnostiek van de ziekte van Alzheimer (AD), de belangrijkste oorzaak van dementie.
Een belangrijk probleem is echter de vroegdetectie van deze atrofie. Daarom werd in deze kleine pilootstudie bij vijfentwintig patiënten met mentale deterioratie de MTL-breedte gemeten met CT-scan, gecorreleerd aan de score op de Mini Mental State Examination (MMSE). In de groep met een waarschijnlijkheidsdiagnose van AD (probable AD) was er een duidelijke trend naar MTL-atrofie bij toenemende graad van dementie, in tegenstelling tot de groep met frontotemporale dementie. Het punt van MTL-atrofie werd in de groep met "probable AD" gemiddeld echter pas bereikt bij een MMSE-score suggestief voor een reeds matig ernstige dementie, wat de waarde van deze techniek voor vroegtijdige diagnostiek doet afnemen.

Geen abstract

download article
54.242.193.41.