PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Hepatitis E
Author(s): DE WILDE V, CABOOTER M, LAUKENS P
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 54    Issue: 1   Date: 1998   
Pages: 54-57
DOI: 10.2143/TVG.54.1.5000008

Abstract :
De hepatitis-E-virus (HEV)-besmetting vertoont veel analogie met de infectie veroorzaakt door het hepatitis-A-virus (HAV) maar toch zijn er enkele opvallende verschillen.
In tegenstelling tot het A-virus waar, in ontwikkelingslanden of landen met een lagere hygiënische standaard, vooral kinderen het slachtoffer worden van de ontsteking, treedt de E-virusbesmetting vooral op bij jonge volwassenen. Overigens is de globale sterfte na een E-virusinfectie hoger dan bij hepatitis A en is de sterfte bij zwangere vrouwen opvallend hoog, vooral wanneer de besmetting plaatsgrijpt tijdens het derde trimester van de zwangerschap.
Het E-virus is de oorzaak van omvangrijke epidemieën, zij het dat een veel groter inoculum voor infectie noodzakelijk is dan bij epidemieën veroorzaakt door het hepatitis-A-virus, dat op zijn beurt veel hoger scoort op het vlak van de secundaire spreiding. Ten slotte is het hepatitis-E-virus gemakkelijker in staat tot overdracht via bloed als gevolg van een langduriger viremiefase.


Geen abstract

download article
54.221.145.174.