PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Lokale tumorcontrole, basis voor curatie in de oncologie: effect van bestraling op klierstreken bij borstkanker
Author(s): VAN DEN BOGAERT W, VAN DER SCHUEREN E
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 54    Issue: 13   Date: 1998   
Pages: 897-905
DOI: 10.2143/TVG.54.13.5000161

Abstract :
De kans op genezing van een kwaadaardige tumor wordt in de eerste plaats bepaald door locoregionale tumorcontrole: het definitief verdwijnen van tumor en lymfekliermetastasen.
Momenteel wordt de helft van alle kankers genezen: 88% hiervan door lokale behandelingen (heelkunde en radiotherapie), 12% door systemische behandeling (chemotherapie).
Ook bij borstkanker, het meest frequente gezwel bij de vrouw, is locoregionale controle een eerste voorwaarde om genezing te kunnen bekomen.
Er zijn recente gegevens die aanwijzen dat naast behandeling van de borst zelf (mastectomie of tumorectomie met bestraling), bestraling op de klierstreken niet alleen zorgt voor optimale lokale controle, maar ook de overlevingskans vergroot.
Een grote internationale studie onderzoekt momenteel of dit voor alle patiëntengroepen het geval is.
Fundamenteel onderzoek naar de efficiëntie van lokale en regionale behandelingen is essentieel om uit te maken welke de beste genezingskansen bieden.


Geen abstract

download article
18.215.161.19.