PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Etiologisch-diagnostisch onderzoek bij 66 volwassen personen met mentale handicap verblijvend in een bezigheidstehuis
Author(s): DEVRIENDT K, HOLVOET M, FRIJNS JP
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 54    Issue: 13   Date: 1998   
Pages: 921-925
DOI: 10.2143/TVG.54.13.5000165

Abstract :
In deze bijdrage worden de resultaten beschreven van een systematisch etiologisch-diagnostisch onderzoek bij 66 mentaal gehandicapte personen die verblijven in een bezigheidstehuis.
Een aantoonbare genetische oorzaak is aanwezig bij 39% van de bewoners. Bij 18% is er sprake van een erfelijke oorzaak van de mentale handicap. Verworven oorzaken zijn veel minder frequent dan vaak wordt aangenomen.
Etiologisch-diagnostisch onderzoek bij de volwassen mentaal gehandicapte blijft belangrijk, ook al is er vroeger een onderzoek gebeurd, en wel wegens vernieuwde inzichten in de etiologie van mentale handicap en door betere technisch-diagnostische middelen in de genetica.


Geen abstract

download article
18.205.176.100.