PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Invloed van de seizoenen op de voortplanting
Author(s): VANKRUNKELSVEN P
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 54    Issue: 13   Date: 1998   
Pages: 926-930
DOI: 10.2143/TVG.54.13.5000166

Abstract :
Uit de geboortestatistieken blijkt dat het aantal geboorten per maand en dus ook het moment van de conceptie niet gelijkmatig verdeeld zijn over de loop van het jaar.
Het aantal concepties in het begin van de eeuw neemt sterk toe vanaf de maand april met een maximum in mei en vermindert naar het einde van het jaar. Het verschil in kans op conceptie tussen februari en mei bedroeg toen meer dan 15%.
Het laatste decennium zijn de verschillen afgevlakt. De kans op conceptie blijft zeer laag in februari en is maximaal in oktober, het verschil in conceptiekans bedraagt 11,5%.
De laatste decennia correleert de spreiding van de conceptiedatum met het jaarritme van de plasmaconcentraties van testosteron bij mannen, met een piek in oktober. Het afwijkende conceptiepatroon voor de oorlog kan ingegeven zijn door praktische noodwendigheden van een meer agrarisch geori├źnteerde samenleving.


Geen abstract

download article
34.228.185.211.