PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Preventie van gastro-intestinale ulcera in de inwendige geneeskunde. Deel I: preventie van stressulcera op intensieve-zorgenafdelingen
Author(s): WILMER A, BOBBAERS H
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 54    Issue: 13   Date: 1998   
Pages: 950-957
DOI: 10.2143/TVG.54.13.5000170

Abstract :
Stressulcera zijn een frequent voorkomende verwikkeling bij de kritiek zieke patiënt. Zonder medicamenteuze profylaxe bedraagt de incidentie van klinisch belangrijke bloedingen uit deze stressulcera 2-6% met een mortaliteit van 48-64%. Met medicamenteuze profylaxe daalt de incidentie met 50%.
De belangrijkste risicofactoren voor een bloeding uit stressulcera zijn kunstmatige ventilatie en coagulopathieën.
Voor de preventie heeft men de keuze tussen histamine-2-receptorantagonisten (H2-RA) en sucralfaat. Ten opzichte van sucralfaat, hebben H2-RA een voordeel bij de preventie van bloedingen. Ten opzichte van H2-RA, lijkt sucralfaattoediening met een iets lagere incidentie van nosocomiale pneumonie gepaard te gaan.


Geen abstract

download article
18.215.161.19.