PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Hepatitis van A tot Z
Author(s): HAUTEKEETE M
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 54    Issue: 14-15   Date: 1998   
Pages: 1010-1019
DOI: 10.2143/TVG.54.14.5000179

Abstract :
Tot nog toe werden ten minste 6 hepatitisvirussen geïdentificeerd.
Hepatitis A wordt enteraal overgebracht. Het virus geeft aanleiding tot acute hepatitis, doch de ziekte wordt nooit chronisch.
Hepatitis B en C worden parenteraal overgebracht. Beide virussen kunnen aanleiding geven tot chronische hepatitis (bij hepatitis B gebeurt dit bij volwassenen in 10-15% der gevallen, bij hepatitis C in 50-80%). Op termijn kan de ziekte leiden tot levercirrose en hepatocellulair carcinoom. De behandeling van chronische hepatitis B en C berust op het toedienen van interferon. Tevens wordt meer en meer gebruikgemaakt van nieuwere antivirale middelen (lamuvidine en famcyclovir voor hepatitis B, ribavirine voor hepatitis C).
Hepatitis A en B kunnen op doeltreffende wijze voorkomen worden door middel van vaccinatie.
Hepatitis D is een defectief virus dat parasiteert op het hepatitis-B-virus. In onze streken wordt het soms aangetroffen bij intraveneuze druggebruikers.
Het hepatitis-E-virus komt bijna uitsluitend voor in de derde wereld. Het wordt enteraal overgebracht en veroorzaakt een ziektebeeld gelijkend op hepatitis A, doch met een hogere mortaliteit, in het bijzonder bij zwangere vrouwen.
Recent werd het hepatitis-G-virus ontdekt. Dit virus werd echter nog niet op overtuigende wijze met leverlijden in verband gebracht.
Ten slotte zijn er nog steeds een kleine minderheid van acute en chronische vormen van hepatitis die vermoedelijk van virale oorsprong zijn, doch waarvan het oorzakelijke agens nog niet werd geïdentificeerd.


Geen abstract

download article
34.228.185.211.