PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Fludarabine bij chronische lymfocytaire leukemieën
Author(s): VAN HOVE W
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 54    Issue: 14-15   Date: 1998   
Pages: 1041-1046
DOI: 10.2143/TVG.54.14.5000184

Abstract :
Veertig jaar nadat chloorambucil als middel van eerste keus beschikbaar werd voor chronische lymfocytaire leukemie met B-celkenmerken (B-CLL), is het purineanalogon fludarabine een nieuwe aanwinst in de palliatieve behandeling van deze ziekte gebleken. Bij patiënten resistent tegen chloorambucil en andere alkylerende middelen of combinaties, levert fludarabine in bijna de helft van de gevallen nog een objectieve regressie op, die mediaan tien maanden duurt. Bij patiënten die eerder voor chloorambucil gevoelig waren, ligt dit remissiepercentage nog hoger.
De subjectieve tolerantie voor fludarabine is zeer goed maar het middel is myelotoxisch en immunosuppressief. Bij deze gevorderde gevallen van CLL, die reeds cytopenie en immunodeficiëntie vertonen, is het risico op ernstige infecties aanzienlijk.
In de toekomst kan fludarabine ook in aanmerking komen als middel van eerste keus, omdat het in vergelijkende studies met chloorambucil en met combinatietherapie, bij onbehandelde gevallen actiever is gebleken, met meer complete remissies, een langere remissieduur en een mogelijk gunstige invloed op de overleving.
In klinisch experimentele studies wordt het bij jongere patiënten aangewend als inductietherapie, die een behandeling met stamceltoediening of beenmergtransplantatie voorafgaat.


Geen abstract

download article
54.242.193.41.