PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Van acute naar chronische hepatitis
Author(s): PRAET M
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 54    Issue: 21   Date: 1998   
Pages: 1494-1501
DOI: 10.2143/TVG.54.21.5000255

Abstract :
Hepatitis kan veroorzaakt worden door primair en niet-primair hepatotrope virussen. In dit overzicht worden enkel de meest voorkomende hepatitisvormen besproken: hepatitis A, B en C.
Van deze komt hepatitis A (HAV) enkel in de acute vorm voor.
Hepatitis B (HBV) en C (HCV) komen in de acute en chronische vorm voor. Voor beide types gelden een aantal basiscriteria eigen aan de acute en chronische vormen. De kans op evolutie naar fibrose en cirrose wordt bepaald door het necro-inflammatoire proces in het periportale gebied. Beide hepatitisvormen worden gekenmerkt door een verhoogde kans op evolutie naar een hepatocellulair carcinoom. Levertransplantatie gaat gepaard met een grote kans op recidiefinfectie in het donororgaan.


Geen abstract

download article
100.24.209.47.