PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Chronische hepatitis B op de kinderleeftijd. Natuurlijk beloop en behandeling
Author(s): GROENEWEG M, BIJLEVELD CMA, SINAASAPPEL M
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 54    Issue: 21   Date: 1998   
Pages: 1502-1506
DOI: 10.2143/TVG.54.21.5000256

Abstract :
Chronische hepatitis B wordt in de algemene pediatrische praktijk vrij frequent gezien, voornamelijk bij kinderen van migranten en bij adoptiekinderen afkomstig uit landen met een hoge prevalentie van hepatitis B.
Chronische hepatitis B op de kinderleeftijd verloopt relatief mild; in 70% van de gevallen treedt gedurende de kinderjaren spontane HBe-seroconversie op met meestal blijvende biochemische remissie. Ongeveer 5% van de kinderen die chronisch drager blijven, ontwikkelt een chronische leverziekte op de (jong-) volwassen leeftijd.
Het starten van antivirale therapie op de kinderleeftijd verdient overweging, aangezien hiermede versnelde klaring van het virus kan worden bereikt en het risico op overdracht kan worden verminderd. Alfa-2b-interferon is op dit moment de standaardtherapie voor chronische hepatitis B bij volwassenen; bij kinderen kan met interferon in ongeveer 40% van de gevallen een HBe-seroconversie worden bereikt. Nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot de duur van de interferonbehandeling, alsmede de combinatie met andere antivirale middelen zijn op dit ogenblik onderwerp van studie bij volwassenen. Op basis van deze studies worden nieuwe behandelingsprotocollen voor kinderen met chronische hepatitis B ontwikkeld en uitgevoerd.


Geen abstract

download article
34.228.185.211.