PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Nieuwere inzichten in darmadaptatie en klinische aanpak van het short-bowelsyndroom
Author(s): MULLENS A, RUTGEERTS P
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 54    Issue: 24   Date: 1998   
Pages: 1695-1703
DOI: 10.2143/TVG.54.24.5000295

Abstract :
Het short-bowelsyndroom wordt gekenmerkt door metabole en fysiologische veranderingen optredend bij ernstige disfunctie van de dunne en/of dikke darm.
De overblijvende darm zal door adaptatie zijn functionele capaciteit verhogen. Dit adaptatieproces bestaat uit dilatatie, hypertrofie en mucosale hyperplasie voornamelijk in het gebied distaal van de darmresectie of zieke darm. Het antwoord van de residuele darm wordt gemedieerd door een complexe interactie van hormonale, nutritionele en andere factoren waarvan het relatieve belang en de exacte interactie tot op heden niet volledig opgehelderd zijn.
Vanuit de bestaande kennis tracht men deze adaptatie te bevorderen, hetgeen kan leiden tot een betere gezondheid en levenskwaliteit bij mensen bij wie het functioneren van grote delen van hun darm verloren ging.


Geen abstract

download article
34.239.175.196.