PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Bisfosfonaten in de behandeling van tumorale osteolyse en hypercalciëmie
Author(s): VLAYEN J, LUYTEN D, BOONEN S
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 54    Issue: 24   Date: 1998   
Pages: 1716-1721
DOI: 10.2143/TVG.54.24.5000297

Abstract :
Bisfosfonaten worden om hun antiosteolytische eigenschappen gebruikt in de behandeling van hypercalciëmie in het kader van multipel myeloom en andere tumoren . Recente studies toonden bovendien een duidelijke invloed aan op het optreden van skeletale verwikkelingen zoals pathologische fracturen, zowel bij myeloompatiënten als bij vrouwen met borstkankermetastasen. Bij myeloompatiënten suggereerde recent onderzoek zelfs een mogelijke invloed op de overleving.

Geen abstract

download article
3.81.28.94.