PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Evidence-based medicine in het Belgische gezondheidsbeleid
Author(s): VLEUGELS A
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 54    Issue: 24   Date: 1998   
Pages: 1728-1732
DOI: 10.2143/TVG.54.24.5000299

Abstract :
Deze bijdrage verwijst naar een aantal overheidsinitiatieven als aanzet tot een gezondheidsbeleid dat meer volgens de regels van een op goede gegevens gegronde beleidsvoering kan evolueren. Zij beschrijft een aantal nog bestaande hinderpalen bij het medisch korps en wat betreft de opleiding en het onderzoek aan de universiteiten.

Geen abstract

download article
3.81.28.94.