PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Eetlustremmers en cardiale pathologie
Author(s): DROOGNÉ W, VAN CLEEMPUT J, VANHAECKE J, VAN DE WERF F, , , , ,
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 55    Issue: 1   Date: 1999   
Pages: 44-48
DOI: 10.2143/TVG.55.1.5000311

Abstract :
Er is de gekende associatie tussen het gebruik van eetlustremmers en pulmonale hypertensie. Thans zijn er ook aanwijzingen voor een mogelijke associatie met cardiaal kleplijden. Onder de gebruikers van eetlustremmers werd een abnormaal hoge prevalentie gevonden van vooral mitralis- en aortaklepregurgitatie. De beschreven klepabnormaliteiten tonen overeenkomsten met wat gevonden wordt bij carcinoïd- en ergotamine-geïnduceerde valvulopathieën.

De bewuste klepafwijkingen werden vooral teruggevonden bij vrouwen die gebruikgemaakt hadden van de associatie fenfluramine met fentermine. Er zijn echter ook gevallen beschreven bij gebruik van andere associaties en bij gebruik van dexfenfluramine in monotherapie.

De momenteel beschikbare gegevens laten niet toe om definitieve uitspraken te doen, maar zijn wel voldoende voor een gegrond vermoeden van een oorzakelijk verband tussen het gebruik van eetlustremmers en deze speciale vorm van kleplijden. Het FDA vaardigde de richtlijn uit om fenfluramine en dexfenfluramine van de markt te nemen. In aansluiting met deze FDA-richtlijn werden ook in België deze twee eetlustremmers door de betrokken firma’s van de markt genomen. Eetlustremmers kunnen nog steeds voorgeschreven worden in België (al dan niet magistraal).

Gezien het ontbreken van overtuigende behandelingsresultaten met eetlustremmers (geen gegevens over reductie van morbiditeit en mortaliteit, gering en meestal tijdelijk gewichtsverlies), het aangetoonde risico op pulmonale hypertensie en de thans gerezen vermoedens (die door meer en meer studies lijken bevestigd te worden) over een mogelijke associatie met cardiaal kleplijden, is er momenteel geen plaats meer voor de huidige generatie eetlustremmers in de behandeling van obesitas.

Geen abstract

download article
54.198.246.164.