PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Bartonella-infecties: van kattenkrabziekte tot bacillaire angiomatose-peliose
Author(s): JEURISSEN A, VERHAEGEN J, , , , , , ,
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 55    Issue: 4   Date: 1999   
Pages: 255-260
DOI: 10.2143/TVG.55.4.5000356

Abstract :
Begin jaren tachtig werd voor het eerst een verband gelegd tussen kattenkrabziekte en bacillaire angiomatose-peliose (BAP). Na aanvankelijke taxonomische moeilijkheden werden de oorzakelijke micro-organismen ondergebracht in het nieuwe genus Bartonella.

Twee species, B. henselae en B. quintana, worden als de belangrijkste pathogenen beschouwd. B. henselae is de verwekker van kattenkrabziekte en BAP, terwijl B. quintana uitsluitend geassocieerd wordt met BAP (en "trench fever"). Beide ziektebeelden hebben een eigen symptomatologie, diagnostische benadering en behandelingsstrategie. Opvallend is dat Bartonella spp verschillende ziektebeelden verwekt naargelang de patiënt immunogecompromitteerd is of niet.

Geen abstract

download article
54.81.220.239.