PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Bloedviscositeit en cardiovasculaire aandoeningen
Author(s): TAES Y, DUPREZ DA, DE BUYZERE M, DE BACKER TL, SEGERS P, VERDONCK P, CLEMENT DL, ,
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 55    Issue: 4   Date: 1999   
Pages: 261-267
DOI: 10.2143/TVG.55.4.5000357

Abstract :
De bloedviscositeit wordt bepaald door een viertal factoren: de celconcentraties in het bloed, de plasmaviscositeit, de aggregatie van de rode bloedcellen en hun vervormbaarheid. De bloedviscositeit kan bepaald worden van lage naar hoge "shear rate", waarbij de shear rate overeenstemt met de bloedstroomsnelheid.

Epidemiologische en gevallencontrolestudies hebben duidelijk aangetoond dat alle belangrijke cardiovasculaire risicofactoren geassocieerd zijn met een toename van de bloed- en/of plasmaviscositeit. Talrijke onderzoekingen hebben aangetoond dat de hemorreologie gestoord is bij ischemische hartziekten, arteriële hypertensie, perifeer arterieel lijden en veneuze trombose.

De plaats van de bloedviscositeit in de risicobepaling is goed gekend. In de toekomst zal men echter dienen te onderzoeken welke therapeutische strategieën de bloedviscositeit effectief verlagen bij cardiovasculaire aandoeningen.

Geen abstract

download article
54.221.145.174.