PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Registratie bij bevolkingsonderzoek naar kanker... eindelijk legaal!
Author(s): ARBYN M, WALLYN S, VAN OYEN H, SEUTIN B, DHONDT J, , , ,
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 55    Issue: 8   Date: 1999   
Pages: 555-557
DOI: 10.2143/TVG.55.8.5000412

Abstract :
De creatie van een screeningsregister is een onontbeerlijk onderdeel in de organisatie van het bevolkingsonderzoek naar borst- en baarmoederhalskanker. Sinds de invoegetreding van de privacywet van 8 december 1992 was het niet meer mogelijk om medische persoonsgegevens te registreren zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toelating van de betrokkene. Dit impliceerde dat de aanleg van een volledig registratiesysteem van screeningsparameters (deelname, resultaten, opvolging) als onwettelijk werd beschouwd, ondanks de toepassing van adequate maatregelen die de feitelijke bescherming van de privacy waarborgden. Op 11 december 1998 werd de privacywet aangepast. De nieuwe wet erkent bevolkingsonderzoek als een principe van uitzondering op het algemeen verbod van verwerking van gegevens die de gezondheid van natuurlijke personen betreffen. Deze bepaling biedt perspectieven voor de uitbouw van georganiseerde kankeropsporing binnen een wettelijk kader.

Geen abstract

download article
54.163.213.149.