PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Palliatieve benadering en specifieke zorg bij ouderen in de laatste levensfase
Author(s): TEMMERMAN B, , , , , , , ,
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 55    Issue: 8   Date: 1999   
Pages: 558-563
DOI: 10.2143/TVG.55.8.5000413

Abstract :
De waarde van palliatieve zorg voor zieken in de irreversibele laatste levensfase, en voor hun naasten, dringt in de gezondheidszorg meer en meer door, zeker als het om oncologische patiënten gaat. Zo krijgen ze ruimte om hun laatste stukje leven samen te "leven" en afscheid te nemen. Het sterven groeit uit tot een natuurlijk deel van het leven.

Geriatrische patiënten vertonen meestal multimorbiditeit, daarom niet steeds oncologisch, waardoor ze hoe dan ook naar een stervensfase evolueren. Ook deze broze ouderen hebben recht op een palliatieve benadering. In deze bijdrage komen de vele, soms complexe aspecten van zorg voor deze ouderen met een specifiek patiëntenprofiel aan bod.

Geen abstract

download article
34.229.24.100.