PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Beschouwingen rond palliatieve zorg in het terminale stadium van demente personen
Author(s): TRIAU E, HERMANS D, LISAERDE J, , , , , ,
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 55    Issue: 8   Date: 1999   
Pages: 564-567
DOI: 10.2143/TVG.55.8.5000414

Abstract :
Palliatieve zorg in het terminale stadium van dementie dient volgens een individueel zorgplan te verlopen. Aldus wordt rekening gehouden met de heterogeniciteit van het dementie-ziektebeeld, de persoonlijke voorgeschiedenis van de patiënt, zijn familiale context.

Definitieve bedlegerigheid en/of het verlies van normale voedingsmogelijkheden zijn de aanleiding tot het starten van specifieke palliatieve zorg.

Optimale symptoomcontrole en maximale comfortbescherming vormen de zorgprioriteiten, met respect voor het individuele menselijke leven waarvan sterven een essentieel deel is.

Kunstmatige voeding is niet verantwoord in een terminaal dementiestadium, en moet zoals andere levensverlengende zorgmaatregelen vermeden worden.

Anticiperende discussie en besluitvorming betreffende de te verwachten moeilijkheden zijn essentieel in het ontwikkelen van deze palliatieve zorg. De familie van de patiënt is een belangrijke partner in deze discussie.

Geen abstract

download article
34.229.24.100.