PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Mycofenolaat mofetil (CellCept®), een nieuw immunosuppressivum met een bredere indicatie dan orgaantransplantatie
Author(s): VANRENTERGHEM YFC, , , , , , , ,
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 55    Issue: 8   Date: 1999   
Pages: 615-617
DOI: 10.2143/TVG.55.8.5000422

Abstract :
Mycofenolaat mofetil (MMF - CellCept®) is een nieuw immunosuppressivum dat in combinatie met ciclosporine en corticosteroïden aanleiding geeft tot een aanzienlijke afname van het aantal acute afstotingscrisissen na nier- en harttransplantatie.

Het product dat momenteel enkel via orale weg kan toegediend worden, interfereert selectief met de proliferatie van T- en B-lymfocyten door de blokkering van de de-novo-purinesynthesepathway. In tegenstelling tot de andere frequent gebruikte immunosuppressiva zoals ciclosporine en FK506 is het niet nefrotoxisch.

De meest frequent voorkomende nevenwerkingen zijn van gastro-intestinale aard. Leukopenie en beenmergonderdrukking werden echter ook beschreven.

Het product wordt thans ook uitgetest voor de behandeling van vasculitis en IgA-nefritis.

Geen abstract

download article
34.204.43.11.