PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Farmaca bij het alcoholontwenningssyndroom. Overzicht en trends
Author(s): MAES E, , , , , , , ,
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 55    Issue: 9   Date: 1999   
Pages: 622-634
DOI: 10.2143/TVG.55.9.5000425

Abstract :
Benzodiazepinen namen reeds lang geleden de plaats in van barbituraten bij de behandeling van het alcoholontwenningssyndroom. Ook nu nog genieten de benzodiazepinen de voorkeur, zij het dat de "fixed-dose"-afbouwschema's en de klassieke hospitaalsetting in vraag worden gesteld.

Voor de benzodiazepinen leidde dit alvast tot de ontwikkeling van nieuwe strategieën zoals de "loading dose"- en de "symptom-triggered"-methode.

Andere medicijnen zoals carbamazepine, ß-blokkers, en a-adrenerge agonisten bewezen tevens hun nut, hoewel ze de benzodiazepinen niet op alle vlakken overtreffen.

Ook niet-farmacologische behandelingen zijn effectief bij beperkte ontwenningslast.

De mogelijke alternatieven bij de behandeling van de alcoholontwenning worden aangehaald.

Geen abstract

download article
35.175.179.52.