PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Een bijzonder geval van rectitis
Author(s): SCHEPKENS H, GHILLEBERT G, SURMONT I, VERBANCK J, RUTGEERTS L, , , ,
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 55    Issue: 9   Date: 1999   
Pages: 677-682
DOI: 10.2143/TVG.55.9.5000432

Abstract :
Het toxische-shocksyndroom (TSS) is een potentieel fataal aflopend ziektebeeld veroorzaakt door een exotoxine van Staphylococcus aureus.

Alhoewel aanvankelijk bijna altijd geassocieerd met het gebruik van superabsorberende menstruatietampons, beschrijft men thans tot 40% niet-menstruele gevallen van TSS. De globale incidentie van TSS wordt geschat op 1 à 5 per 100 000.

Griepachtige symptomen worden snel gevolgd door septische shock met manifeste hypotensie, oligurie, ARDS, multiorgaanfalen en exitus in 3 à 5% der gevallen. Een erythemateuze huidrash gevolgd door desquamatie is karakteristiek, evenals veralgemeende mucosale hyperemie. Profuse, waterige diarree is frequent. De diagnose steunt op 6 diagnostische criteria; het aantonen van Staphylococcus aureus is hierbij niet vereist.

De therapie beperkt zich tot hemodynamische ondersteuning.

Aan de hand van een casus wordt een unieke klinische en endoscopische presentatie (rectosigmoiditis) van TSS beschreven bij een 38-jarige verpleegster, bij wie Staphylococcus aureus uit de vagina werd gekweekt.

Geen abstract

download article
34.229.24.100.