PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Publieksvoorlichting via folders over secundaire preventie van baarmoederhalskanker in Vlaanderen
Author(s): VAN HAL G, MATTHYSSEN M, WEYLER J, , , , , ,
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 55    Issue: 10   Date: 1999   
Pages: 704-711
DOI: 10.2143/TVG.55.10.5000442

Abstract :
Aan de hand van een vergelijkende inhoudsanalyse van folders die in Vlaanderen worden verspreid, werd nagegaan welke boodschappen worden doorgegeven omtrent secundaire preventie van baarmoederhalskanker. De folders kregen scores voor het vermelden van 3 essentiële punten (beginleeftijd en stopleeftijd voor cervixscreening, en tijdsinterval tussen uitstrijkjes) en voor hun inhoud, alsook voor het vermelden van 2 belangrijke aspecten (mogelijkheid tot opsporen van voorstadia en hoe het resultaat kan worden vernomen). Daarnaast werd ook nog "in principe nuttige" en "verwarrende" informatie besproken.

De informatie over verschillende cruciale punten is niet alleen uiteenlopend maar wijkt zelfs meestal af van de internationale richtlijnen. Standaardisatie van beleid én verstrekking van informatie aan patiënten is in Vlaanderen dringend noodzakelijk. Als een Vlaamse vrouw erover denkt om zich te laten onderzoeken, is het met de beschikbare folderinformatie onmogelijk om eenduidig uit te maken wanneer ze een eerste onderzoek moet laten doen, tot welke leeftijd, met welke frequentie, enzovoort.

Het is alleen al daarom zeer onwaarschijnlijk dat er via folderwerking een evolutie naar een "gewenste attitude" ten opzichte van deelname aan baarmoederhalskankeronderzoek zal merkbaar zijn in Vlaanderen.

Het recept voor degelijke folders is nochtans voor de hand liggend: "uniform en binnen de norm".

Geen abstract

download article
3.227.254.12.