PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Acute appendicitis bij het jonge kind: een moeilijke diagnose
Author(s): PONOMARENKO N, MARIËN P, VAN VAERENBERGH P, LEENDERS E, DEPRETTERE A, VAN BEVER HP, , ,
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 55    Issue: 10   Date: 1999   
Pages: 731-735
DOI: 10.2143/TVG.55.10.5000445

Abstract :
In twee Antwerpse ziekenhuizen werd in het afgelopen jaar bij 9 kinderen onder de leeftijd van 4 jaar - niet zonder moeilijkheden - de diagnose acute appendicitis gesteld.

Bij 7 van hen werd een ultrasonografisch onderzoek uitgevoerd, dat bij 6 ervan afwijkend was, hetgeen een bijkomend argument vormde om sneller tot een heelkundige ingreep over te gaan.

Bij 6 patiënten werd peroperatief een perforatie vastgesteld: twee ervan ontwikkelden een abdominaal abces ten gevolge van deze perforatie, waardoor de hospitalisatieduur verdubbelde.

De kliniek van acute appendicitis is in hoge mate atypisch bij het jonge kind. Hoge graad van alertheid, snelle diagnosestelling - via klinisch onderzoek en echografie - en snelle chirurgische interventie blijven van cruciaal belang om een vlug optredende perforatie en verwikkelingen te voorkomen. Bij het jonge kind blijft de diagnose evenwel moeilijk.

Een afwijkend klinisch onderzoek is nog steeds bepalend voor de diagnosestelling, maar een goed uitgevoerde echografie van het abdomen kan zeker bijdragen tot de diagnose.

Geen abstract

download article
52.204.98.217.