PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Orale rehydratie bij kinderen met acute gastro-enteritis
Author(s): DELMOTTE A, VEEREMAN-WAUTERS G, EGGERMONT E, , , , , ,
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 55    Issue: 10   Date: 1999   
Pages: 740-747
DOI: 10.2143/TVG.55.10.5000447

Abstract :
Aangepaste samenstellingen van orale rehydratieoplossingen (ORS) zijn sinds geruime tijd beschikbaar en aangewezen voor rehydratie van kinderen met milde tot matige dehydratie. Door de gestage orale toediening van voldoende vocht kan intraveneuze therapie vermeden worden.

Nieuwe oplossingen, met toevoeging van diverse nutriënten, zijn duurder en hebben hun superioriteit t.o.v. de klassieke ORS-oplossingen nog niet bewezen.

Andere oplossingen of sportdranken zijn tegenaangewezen voor orale rehydratie.

Kinderen met ernstige (> 10%) dehydratie moeten opgenomen worden voor intraveneuze therapie.

Geen abstract

download article
34.229.24.100.