PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Insulineresistentie en atherosclerose: feiten of fictie?
Author(s): MERTENS I, VAN GAAL LF, , , , , , ,
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 55    Issue: 10   Date: 1999   
Pages: 752-758
DOI: 10.2143/TVG.55.10.5000449

Abstract :
Insulineresistentie is een kenmerk van obesitas, gestoorde glucosetolerantie en type-2-diabetes. Deze aandoeningen gaan bovendien gepaard met een verhoogd risico op cardiovasculaire aandoeningen waarbij insulineresistentie in de literatuur werd voorgesteld als mogelijke oorzakelijke factor.

Verscheidene argumenten kunnen hiervoor aangehaald worden. Ten eerste tonen experimentele in-vitro- en in-vivostudies een mogelijk rechtstreeks atherogeen effect van insuline op de vaatwand. Ten tweede blijkt uit verschillende goed uitgevoerde klinische en epidemiologische studies een relatie tussen insuline en het ontstaan van cardiovasculaire aandoeningen. Het al dan niet onafhankelijk zijn van deze relatie wordt echter bediscussieerd. Ten derde is er een duidelijk verband tussen insulineresistentie en belangrijke cardiovasculaire risicofactoren zoals dyslipidemie, hypertensie, fibrinolytische en hemorreologische stoornissen.

Ten slotte komen deze risicofactoren vaak samen voor bij personen met een abdominale vetverdeling. Dit fenomeen werd in 1988 voor het eerst omschreven als "syndroom X". Later werd duidelijk dat viscerale obesitas een belangrijke peiler vormt in dit "insulineresistentiesyndroom".


Geen abstract

download article
100.25.214.89.