PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Actuele behandeling van tuberculose
Author(s): VAN DEN EECKHOUT A, , , , , , , ,
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 55    Issue: 10   Date: 1999   
Pages: 764-769
DOI: 10.2143/TVG.55.10.5000451

Abstract :
Met een associatie van minstens drie eerstelijnstuberculostatica, voldoende langdurig en in correcte dosis toegediend, kunnen vrijwel alle tuberculosevormen genezen worden. Alhoewel een 6 maanden durende behandeling meestal volstaat, dient de behandelingsduur verlengd te worden voor sommige extrarespiratoire vormen.

Bij het vermoeden van bacteriële resistentie worden in de intensieve fase vier of vijf medicijnen toegediend. Zo het een recidief betreft, worden steeds minstens twee niet eerder gebruikte middelen toegevoegd. Bij aangetoonde resistentie dient de therapie aangepast te worden en is bovendien een langere behandelingstijd vereist.

De bijwerkingen op de diverse tuberculostatica zijn niet onfrequent en dosisaanpassing van andere gelijktijdig toegediende geneesmiddelen kan nodig zijn als gevolg van medicamenteuze interacties.

Tijdens de behandeling blijft een herhaald bacteriologisch onderzoek aangewezen tot sputumconversie is ingetreden. Een goede controle van de therapietrouw is essentieel, soms is medicatie-inname onder supervisie vereist.

Geen abstract

download article
34.204.43.11.