PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Chronisch hartfalen: opties als de medicamenteuze therapie tekortschiet
Author(s): MEYNS B, SERGEANT P, FLAMENG W, DAENEN W, , , , ,
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 55    Issue: 18   Date: 1999   
Pages: 1286-1290
DOI: 10.2143/TVG.55.18.5000545

Abstract :
De conventionele cardiochirurgie heeft een enorme ontwikkeling ondergaan met de identificatie van de risico's en de verbeterde technieken. Samen met de geëvolueerde medicamenteuze therapie vormt de conventionele cardiochirurgie dan ook de hoeksteen van de behandeling van chronisch hartfalen.

Het gouden alternatief is de harttransplantatie. Het beperkte aantal donoren en de invasiviteit van de procedure maken het echter onmogelijk om deze therapie uit te breiden tot de grote groep patiënten op gevorderde leeftijd (> 70 jaar) met chronisch hartfalen.

Biologische ondersteuning met een wikkelhart (cardiomyoplastiek) of door een partiële ventriculectomie zijn invasieve procedures zonder duidelijke verbetering van de laattijdige overleving. Zij worden momenteel als overbruggingsprocedures beschouwd in afwachting van een harttransplantatie.

Ook de mechanische middelen (kunstharten en ondersteuningspompen) zijn momenteel als overbruggingsprocedures in gebruik. De ervaring met deze toestellen is echter al dermate gegroeid dat een veilige ondersteuning met een goede levenskwaliteit gedurende langer dan een jaar mogelijk is. Zodoende is het waarschijnlijk dat in de zeer nabije toekomst dergelijke pompen als permanente ondersteuning zullen gebruikt worden.

Geen abstract

download article
34.229.24.100.