PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen en de nierfunctie
Author(s): HOEBEN H, LAMEIRE NH, , , , , , ,
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 55    Issue: 18   Date: 1999   
Pages: 1295-1300
DOI: 10.2143/TVG.55.18.5000547

Abstract :
Het gebruik op grote schaal van niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID’s) maakt de relatief zeldzame renale bijwerkingen kwantitatief belangrijk. De meest frequente bijwerkingen zijn water- en zoutretentie en hyperkaliëmie.

De hemodynamisch gemedieerde acute nierinsufficiëntie door NSAID’s ontstaat vooral bij risicopatiënten met een reeds voorafbestaande gedaalde renale doorbloeding. Een acute interstitiële nefritis met of zonder proteïnurie is mogelijk een vertraagde overgevoeligheidsreactie die pas optreedt maanden na de start van de NSAID’s.

Zowel bij de hemodynamisch gemedieerde als de acute interstitiële nefropathie is herstel van de nierfunctie te verwachten na het stoppen van de medicatie. Het herstel bij de acute interstitiële nefritis kan soms lang uitblijven.

Chronisch gebruik van NSAID’s kan aanleiding geven tot chronische nierinsufficiëntie op basis van papilnecrose en chronische interstitiële nefritis.

NSAID’s werken het effect van diuretica tegen en recente observaties tonen ook een bloeddrukverhogend effect. Voornamelijk bij patiënten onder antihypertensiva kan de bloeddruk door NSAID-inname ontregelen.

De waarde van niersparende NSAID’s is relatief en het nut van selectieve NSAID’s is nog lang niet zeker. Een voorzichtige houding bij het voorschrijven van deze nieuwere NSAID’s is aan te raden.

Geen abstract

download article
34.228.185.211.