PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Niet eender welk niet-steroïde anti-inflammatoir geneesmiddel voor eender welke inflammatoire toestand. Het klinisch gebruik van niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen in de reumatologie.
Author(s): VEYS EM, MIELANTS H, VERBRUGGEN G, DE KEYSER F, , , , ,
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 55    Issue: 18   Date: 1999   
Pages: 1301-1307
DOI: 10.2143/TVG.55.18.5000548

Abstract :
De lijst van de bestaande niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID’s) is zeer groot. Niet alle middelen hebben hetzelfde farmacologisch profiel, maar alle vertonen analgetische, anti-inflammatoire en antipyretische eigenschappen. Uit de praktijk blijkt dat sommige middelen meer analgetische eigenschappen bezitten en andere meer anti-inflammatoire.

Al naar gelang de pathologie (reumatoïde artritis, spondylartropathie, kristalartritis en osteoartrose) en zoals gedetailleerd in dit manuscript, zal ofwel het ene ofwel het andere NSAID voorgeschreven worden. Voor iedere aandoening zal een zorgvuldige balans tussen effectiviteit en toxiciteit van de geneesmiddelen moeten opgemaakt worden.

Geen abstract

download article
18.212.243.191.