PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Niet-alcoholische steatohepatitis: een oorzaak van levercirrose bij obesitas en diabetes mellitus
Author(s): VAN STEENBERGEN W, , , , , , , ,
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 55    Issue: 20   Date: 1999   
Pages: 1419-1424
DOI: 10.2143/TVG.55.20.5000563

Abstract :
Steatose van de lever wordt vaak aangetroffen bij patiënten met obesitas en/of met diabetes mellitus type 2. Sedert kort wordt veel aandacht geschonken aan een verwante entiteit, met name de niet-alcoholische steatohepatitis, waarbij de steatotische veranderingen gepaard gaan met inflammatoire veranderingen en met een wisselende graad van leverfibrose.

De ontstaanswijze van deze aandoening kan het best begrepen worden als de combinatie van een metabole stoornis die aanleiding geeft tot steatose, gevolgd door een peroxidatie van de in de lever opgestapelde vetten en een activatie van een aantal pro-inflammatoire cytokinen. Een toegenomen concentratie aan leptine zou hierbij een belangrijke rol kunnen spelen.

Alhoewel de klinische symptomen en de afwijkingen van de levertests beperkt zijn, kan deze entiteit wel evolueren naar cirrose en terminaal leverfalen.

De behandeling bestaat vooral uit gewichtsreductie door aangepaste dieetmaatregelen. Er is tevens een beperkte gunstige ervaring met ursodeoxycholzuur. Vanuit theoretisch standpunt zou ook een behandeling met antioxidantia verantwoord kunnen zijn.

Geen abstract

download article
100.25.214.89.