PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Gebruik van cisapride bij kinderen met gastro-oesofagale reflux: dosering en contra-indicaties
Author(s): VANDENPLAS Y, VAN WINCKEL M, DEPRETTERE A, ALLIËT P, VEEREMAN-WAUTERS G, HOEKSTRA H, KNEEPKENS CMF, ,
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 55    Issue: 20   Date: 1999   
Pages: 1425-1427
DOI: 10.2143/TVG.55.20.5000564

Abstract :
Cisapride is een prokineticum dat wereldwijd gebruikt wordt in de behandeling van gastro-intestinale motoriekstoornissen bij zuigelingen en kinderen.

Een grondige analyse van de literatuur leidt tot het besluit dat cisapride het meest efficiënte middel is dat vandaag gecommercialiseerd is. Wanneer cisapride aan kinderen voorgeschreven wordt, dienen geen bijzondere veiligheidsmaatregelen genomen te worden, indien de maximale dosis 0,8 mg/kg per dag in 3-4 toedieningen van 0,2 mg/kg (met een dagmaximum van 40 mg/dag) niet overschrijdt.

Als cisapride voorgeschreven wordt aan patiënten die gekend zijn met of verdacht op een verlenging van het QTc-interval, dient de QTc-tijd vóór het starten en na 2 à 3 dagen behandeling gemeten te worden. Dergelijke kinderen zijn: (a) deze met een voorgeschiedenis van hartdysritmieën, (b) deze die medicatie toegediend krijgen die het metabolisme van cisapride afremmen en/of de repolarisatie van het ventrikel vertragen, (c) deze die een immaturiteit of verminderde activiteit van het cytochroom-P450-3A4-iso-enzym hebben, of (d) deze die elektrolytstoornissen hebben.

Geen abstract

download article
100.25.214.89.