PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: De rol van (neo)adjuvante chemo-radiotherapie in de behandeling van het pancreascarcinoom
Author(s): DOORNAERT P, VANDEPUTTE K, VAN CUTSEM E, VAN STEENBERGEN W, AERTS R, VAN DEN BOGAERT W, , ,
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 55    Issue: 20   Date: 1999   
Pages: 1438-1446
DOI: 10.2143/TVG.55.20.5000567

Abstract :
De behandeling van het adenocarcinoom van het pancreas leidt tot een vijfjaarsoverleving van slechts enkele percenten; momenteel biedt enkel een behandeling waarbij de tumor radicaal wordt gereseceerd, kans op langdurige overleving. Bepaalde gegevens suggereren evenwel dat door het toevoegen van adjuvante chemo-radiotherapie aan het behandelingsprotocol het percentage patiënten met uitzicht op curatie kan worden verhoogd. Hierover zijn nog geen concrete cijfers beschikbaar, doch momenteel zijn studies lopende om deze vragen op te lossen.

Slechts 5% tot 25% van de patiënten is operabel bij diagnose, en slechts 5% tot 25% van deze groep overleeft 5 jaar. Via neoadjuvante chemo-radiotherapie kunnen reseceerbare tumoren reeds verkleind worden, wat een verminderd recidief en dus verhoogde overleving tot gevolg heeft. Ook kan een aantal patiënten met voordien lokale, niet-reseceerbare tumoren toch met curatief opzet worden geopereerd.

In de groep met lokale, niet-reseceerbare tumoren kan een behandeling zonder chirurgie uiterst zelden toch leiden tot genezing. Zo werden na chemo-radiotherapie enkele langdurige overlevingen gemeld, zodat grote inspanningen gerechtvaardigd zijn om het aantal langdurige remissies op te drijven.

Recidieven treden zowel lokaal als op afstand op, zodat elke behandelingsstrategie die een verbetering in overleving beoogt, zowel lokaal als systemisch dient te werken.

Een multimodaliteitstherapie dient bijgevolg de hoeksteen van de behandeling te zijn.

Geen abstract

download article
3.84.139.101.