PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Vroegtijdig herkennen van renale problemen tijdens de zwangerschap
Author(s): MAES BD, VANRENTERGHEM YFC, , , , , , ,
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 55    Issue: 20   Date: 1999   
Pages: 1453-1463
DOI: 10.2143/TVG.55.20.5000569

Abstract :
Primordiaal voor het vroegtijdig herkennen van renale problemen tijdens de zwangerschap is een juiste beoordeling van een normale nierfunctie tijdens de zwangerschap.

Daar waar irreversibele acute nierinsufficiëntie nagenoeg verdwenen is, blijven urinaire infecties tijdens de zwangerschap vrij frequent; deze laatste zijn echter vrij goed behandelbaar. Qua impact staan steeds meer de verwikkelingen op de voorgrond van nierziekten die reeds vóór de zwangerschap aanwezig waren.

Een juiste inschatting van de graad van nierinsufficiëntie en geassocieerde risico factoren voor de conceptie en monitoring tijdens de zwangerschap beïnvloeden in sterke mate de foetale en maternale prognose.

Geen abstract

download article
34.228.185.211.