PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Longaandoeningen van medicamenteuze oorsprong
Author(s): VAN DEN EECKHOUT A, , , , , , , ,
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 55    Issue: 20   Date: 1999   
Pages: 1471-1478
DOI: 10.2143/TVG.55.20.5000571

Abstract :
Longafwijkingen van medicamenteuze oorsprong kunnen zich acuut, subacuut of chronisch ontwikkelen; ze zijn gewoonlijk niet dosisgebonden. Meerdere presentatievormen van "iatrogene longaandoeningen" zijn mogelijk; pneumonitis is de meest frequente uiting. Eénzelfde medicament kan verantwoordelijk zijn voor verschillende reacties.

De diagnose wordt meestal gesteld door dat andere oorzaken van pulmonaal lijden kunnen uitgesloten worden. De klinische bevindingen, het laboratoriumonderzoek, de radiologie, de bronchoalveolaire lavage en de histologische bevindingen zijn dikwijls aspecifiek. Een uitlokkingsproef kan bij twijfel en zo het een essentieel medicament betreft, verricht worden, evenwel in ziekenhuismilieu. Een negatieve "challenge" sluit echter geen oorzakelijk verband uit.

Na het staken van het oorzakelijk medicament treedt dikwijls een regressie van de afwijkingen op; een tijdelijke toediening van corticosteroïden kan noodzakelijk zijn.

Geen abstract

download article
18.215.161.19.