PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Handelswijzen van artsen rond het levenseinde van patiënten: een pleidooi voor een eenduidig begrippenkader
Author(s): DELIENS L, MORTIER F, BILSEN J, COSYNS M, INGELS K, VANDER STICHELE R, , ,
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 55    Issue: 22   Date: 1999   
Pages: 1565-1573
DOI: 10.2143/TVG.55.22.5000591

Abstract :
In dit artikel wordt een begrippenkader ontwikkeld voor de empirische studie van de "handelwijzen van artsen rond het levenseinde van hun patiënten" (HALP) in Vlaanderen. Voor het opstellen van dit begrippenkader werd voortgebouwd op de classificatie die in grote buitenlandse studies is gehanteerd. De auteurs vertrekken van een medico-technisch en een medico-ethisch perspectief op deze handelwijzen. In het medico-technisch perspectief worden drie grote categorieën van HALP’s voorzien: stopzetten of niet opstarten van een behandeling met een potentieel levensverlengend effect; intensivering van pijn- en symptoombestrijding door het gebruik van middelen met een potentieel levensverkortend effect; en het toedienen, verstrekken en voorschrijven van letale middelen. In het medico-ethisch perspectief worden bovendien de volgende vragen gesteld: Wat was de intentie van de arts? Was er overleg met de patiënt? Was er een verzoek van de patiënt? Was de patiënt in staat zijn wilsbeschikking kenbaar te maken?

Binnen dit begrippenkader wordt de term "euthanasie" gedefinieerd als: het toedienen van middelen met het uitdrukkelijk doel het levenseinde van de patiënt te bespoedigen, op diens verzoek. Het is evenwel pas als deze term wordt begrepen binnen de totaliteit van handelwijzen van artsen rond het levenseinde, dat hierover zinvol cijfermateriaal kan worden ingezameld en een zuiver debat worden gevoerd.

Geen abstract

download article
54.221.145.174.