PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Extrapulmonale, miliaire, retroperitoneale tuberculose
Author(s): DE SAMBLANX H, FERRANTE M, VAN LIER D, WYFFELS G, ZACHÉE P, VERBRAEKEN H, , ,
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 55    Issue: 22   Date: 1999   
Pages: 1594-1599
DOI: 10.2143/TVG.55.22.5000595

Abstract :
Hoewel tuberculose aanvankelijk werd beschouwd als een pulmonale aandoening, kan ze zich in elk orgaansysteem vestigen via lymfohematogene verspreiding.

In deze bijdrage wordt een patiënt besproken met koorts van onbekende oorsprong. De laboratoriumresultaten wezen op licht gestoorde levertests. De thoraxradiografie en echografie van het abdomen waren negatief. Een CT-scan van het abdomen toonde retroperitoneale adenopathieën, interaortocavaal en retrocavaal gelokaliseerd. Door een lymfeklierbiopsie, uitgevoerd tijdens laparotomie, werd de diagnose van een granulomateuze mycobacteriële lymfadenitis gesteld. Een leverbiopsie toonde een beeld van miliaire tuberculose.

Extrapulmonale tuberculose gaat vaak gepaard met "aspecifieke" symptomen zodat deze vorm van tuberculose moeilijker te diagnosticeren valt. Een beenmergpunctie, een lever- alsook een lymfeklierbiopsie kunnen nuttig zijn om zo vlug mogelijk de diagnose te stellen.

Geen abstract

download article
54.221.145.174.