PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Vijf gevallen van trombose van de vena portae
Author(s): SCHEPKENS H, VERBANCK J, , , , , , ,
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 55    Issue: 22   Date: 1999   
Pages: 1613-1619
DOI: 10.2143/TVG.55.22.5000598

Abstract :
Trombose van de V. portae is meestal geassocieerd met levercirrose, maligniteiten of een intra-abdominale infectie of inflammatie. Myeloproliferatieve ziekten vormen eveneens een belangrijke oorzaak, doch door hypersplenisme kunnen veel diagnostische criteria hiervoor lange tijd gemaskeerd blijven.

Het ziektebeeld uit zich door het ontstaan van portale hypertensie of door een toename van een reeds bestaande portale hypertensie.

Medische beeldvorming is de sleutel tot de diagnose; behalve wanneer zeer precieze anatomische informatie vereist is, vormt echografie met kleuren-Doppler-sonografie een eerstekeuzeonderzoek.

Slechts wanneer slokdarmvaricesbloedingen frequent blijven na sclerotherapie wordt shuntchirurgie overwogen.

Geen abstract

download article
54.163.213.149.