PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Psychiatrie in het algemeen ziekenhuis: van dé PAAZ naar hét PAAZ
Author(s): VERBEKE P, , , , , , , , , , , , , ,
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 56    Issue: 8   Date: 2000   
Pages: 557-560
DOI: 10.2143/TVG.56.8.5000717

Abstract :
De psychiatrie in het algemeen ziekenhuis wordt geconfronteerd met een aantal evoluties en uitdagingen op beleidsvlak.

De opdracht van de psychiatrie in het algemeen ziekenhuis werd in de voorbije decennia door de diverse algemene ziekenhuizen in Vlaanderen op een uiteenlopende manier ingevuld. Dit kon gaan van een minimale ontwikkeling met een consulentschap psychiatrie tot een brede psychiatrische aanwezigheid onder de vorm van een micronetwerk bestaande uit verschillende eenheden en/of functies. Ook de opdracht van de Psychiatrische Afdeling van het Algemeen Ziekenhuis (PAAZ) werd aldus op verschillende manieren ingevuld.

In deze bijdrage wordt stilgestaan bij deze problematiek. Er wordt eveneens een model besproken met een breed psychiatrisch aanbod.

Naast de introductie van het begrip "psychiatrisch aanbod" wordt tot slot een pleidooi gehouden om het woord "Afdeling" in het acroniem "PAAZ" te vervangen door "Aanbod": van dé PAAZ naar hét PAAZ.

Geen abstract

download article
54.221.145.174.