PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Behandelingsstrategie bij primaire cerebrale tumoren
Author(s): STRAUVEN T, , , , , , , , , , , , , ,
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 56    Issue: 8   Date: 2000   
Pages: 606-614
DOI: 10.2143/TVG.56.8.5000724

Abstract :
De behandelingsstrategie voor gliomen wordt bemoeilijkt door de problemen van de histologische gradering van de laaggradige gliomen, het heterogeen karakter van de glioblastomen, de beperkingen van de beeldvormingstechnieken en de dikwijls onnauwkeurige literatuurgegevens.

Bij laaggradige gliomen is cytoreductieve, niet-invaliderende heelkunde nuttig. Voor het laaggradige glioom biedt radiotherapie blijkbaar geen verbetering van de overleving. Vanwege het risico op laattijdige mentale defecten kan radiotherapie worden uitgesteld tot progressie.

Bij anaplastisch astrocytoom zijn cytoreductieve resectie en radiotherapie nuttig, evenals chemotherapie o.a. met PCV of temozolomide.

Voor het glioblastoma multiforme is de beslissing tot heelkunde en/of radiotherapie afhankelijk van de toestand van de patiënt. Het routinematig gebruik van adjuvante chemotherapie met nitroso-urea lijkt niet zinvol. Temozolomide is nog in onderzoek. De andere behandelingsvormen zoals gentherapie, immunotherapie, anti-angiogenese e.d. hebben nog geen plaats in de dagelijkse kliniek.

Bij een recurrent glioblastoom zijn soms heringreep en chemotherapie met PCV of temozolomide te overwegen.

Bij anaplastische oligodendrogliomen wordt de chemotherapie met PCV beschouwd als een hoeksteen van de behandeling. De resultaten van tweedelijnschemotherapie zijn opvallend minder gunstig. Laaggradige oligodendrogliomen reageren duidelijk minder op PCV-chemotherapie.

Geen abstract

download article
54.163.213.149.