PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Biomedisch onderzoek in Vlaanderen: iets armer maar toch productiever dan de rest van Europa
Author(s): BOUILLON R, DE SAMBLANX V, , , , , , , , , , , , ,
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 56    Issue: 12   Date: 2000   
Pages: 881-893
DOI: 10.2143/TVG.56.12.5000778

Abstract :
Het biomedisch onderzoek in Vlaanderen werd doorgelicht met aandacht voor de relatie tussen de "input" van middelen (overheidsfinanciering van het fundamenteel onderzoek) en de globale "output" onder vorm van publicaties, en dit in vergelijking met onze buurlanden, de EU en de ganse wereld.

De output, gemeten aan het aantal publicaties in het biomedisch en klinisch domein, is merkwaardig goed en scoort duidelijk beter dan het Europese gemiddelde. Het biomedisch/biologisch/klinisch onderzoek zorgt voor 50% van alle publicaties tegenover slechts 20% van het onderzoeksbudget.

De globale Vlaamse overheidsfinanciering voor onderzoek is over de laatste 5 jaar belangrijk toegenomen, doch blijft nog steeds minstens 15% onder het EU-gemiddelde. Het relatieve aandeel van het biomedisch onderzoek in deze globale onderzoeksfinanciering is bovendien nog kleiner dan in andere Europese landen of de VS.

Om het Europese gemiddelde van globale O&&O-financiering te halen, is een jaarlijkse cumulatieve financiële inspanning nodig van telkens 2,4 miljard gedurende vijf jaar. Voor de ondersteuning van het specifieke klinisch onderzoek wordt gepleit voor een bijkomende financiering door de voorafname van een klein percentage (bv. 0,5%) van het RIZIV-budget, te bestemmen voor klinisch onderzoek met inbegrip van de ontwikkeling van nieuwe diagnostische en therapeutische methoden.

Tot slot wordt gepleit voor een eigen Vlaams beleid en financieringssleutel voor de ondersteuning van internationale (medische) ontwikkelingssamenwerking.

Geen abstract

download article
3.227.233.55.