PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Antitrombotische behandeling bij acute coronaire syndromen: laagmoleculaire heparine is de nieuwe standaard
Author(s): COUSSEMENT P, , , , , , , , , , , , , ,
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 56    Issue: 12   Date: 2000   
Pages: 928-931
DOI: 10.2143/TVG.56.12.5000785

Abstract :
De laatste jaren is een belangrijke vooruitgang geboekt op het vlak van de antitrombotische medicaties. Nieuwe inzichten in de mechanismen van trombusvorming hebben geleid tot de ontwikkeling van verscheidene nieuwe producten.

Vooral in het domein van de acute coronaire syndromen zijn deze ontwikkelingen duidelijk gebleken. Het gebruik van thrombolytica in het begin van de jaren tachtig heeft de prognose van het acuut myocardinfarct drastisch verbeterd. In het laatste decennium is ook het gamma antitrombotische producten sterk uitgebreid.

Laagmoleculaire heparine, nieuwe plaatjesremmers, directe inhibitoren van trombine en fibrinogeenreceptorblokkers zijn/worden momenteel uitgetest in grote klinische studies. Sommige van deze producten zijn reeds commercieel beschikbaar, andere zullen dit worden over enkele jaren. Nu reeds is het duidelijk dat de aanpak van de acute coronaire syndromen fundamenteel zal wijzigen. De uitdaging voor de toekomst zal zijn hoe deze nieuwe ontwikkelingen ook kosteneffectief kunnen gemaakt worden en hoe de prognose van patiënten met acute coronaire syndromen verder kan verbeterd worden door de combinatie van behandelingen.

Geen abstract

download article
3.227.233.55.