PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Leverpolycystose
Author(s): NEVENS F, , , , , , , , , , , , , ,
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 56    Issue: 12   Date: 2000   
Pages: 945-948
DOI: 10.2143/TVG.56.12.5000788

Abstract :
Congenitale levercysten, ontstaan ten gevolge van een ontwikkelingsstoornis van de galwegen, zijn de frequentst voorkomende cystische letsels in de lever.

Men onderscheidt de eenvoudige congenitale levercysten, die gewoonlijk solitair zijn, en de congenitale leverpolycystose met een onnoemelijk aantal levercysten. De meerderheid van deze laatste patiënten heeft eveneens een autosomaal dominante polycystische nierziekte. Een polycystische leverziekte kan evenwel ook voorkomen als een aparte entiteit. Deze komt vooral in België voor.

Indien solitaire levercysten klachten geven, wat zeldzaam is, dienen ze behandeld te worden door percutane sclerose of chirurgische fenestratie en/of resectie.

Congenitale polycystose kan verwikkeld worden met een uitgesproken hepatomegalie, wat aanleiding geeft tot een slechte levenskwaliteit. Levertransplantatie is aangewezen voor uitgesproken vormen van leverpolycystose met multipele kleine cysten, waarbij geen leversegmenten gespaard zijn. Deze behandeling geeft excellente korte- en langetermijnresultaten.

Geen abstract

download article
35.175.179.52.