PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Antalgische behandeling van perifere diabetische neuropathie
Author(s): CALLEWAERT A, VANDERSCHUEREN S, KUMAR A, VERMAUT G, , , , , , , , , , ,
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 56    Issue: 13   Date: 2000   
Pages: 957-965
DOI: 10.2143/TVG.56.13.5000793

Abstract :
Een derde van de diabetespatiënten wordt in het verloop van de aandoening geconfronteerd met perifere neuropathieën. Heel wat van deze patiënten komen het pijncentrum raadplegen in verband met neuropathische pijnen.

In deze bijdrage worden de onderliggende pathofysiologische mechanismen, de pijntherapie en de (toekomstige) causale behandelingsopties besproken.

Een rigoureuze glykemiecontrole is de hoeksteen van de primaire en secundaire preventie, en van de uiteindelijke behandeling.

De farmacotherapeutische eerstelijnsbehandeling omvat tricyclische antidepressiva (TCA’s) of selectieve serotonineheropnameremmers (SSRI’s). Deze behandeling kan van in het begin geassocieerd worden met TENS of manuele desensitisatie (in geval van allodynie).

Als tweedelijnsbehandeling kunnen perorale opioïden of, als alternatief en op indicatie, perifere zenuwblokkades en sympathicusblokken overwogen worden. Eventueel kunnen in dit stadium van de behandeling ketamine, capsaïcine, clonidine of levodopa geassocieerd worden.

Als derdelijnsbehandeling kan een intraveneuze, epidurale of intrathecale toediening van opioïden of een "spinal cord stimulator" (SCS) overwogen worden.

Routinematig toedienen van vitamine-B-complexen dient als voorbijgestreefd te worden beschouwd in de behandeling van diabetische neuropathie.

Geen abstract

download article
54.81.69.220.