PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Glucose-insuline-kaliumtherapie: metabole benadering in de behandeling van het acute myocardinfarct
Author(s): VAN MIEGHEM N, DESMET W, , , , , , , , , , , , ,
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 56    Issue: 13   Date: 2000   
Pages: 973-978
DOI: 10.2143/TVG.56.13.5000795

Abstract :
In de laatste jaren hebben een aantal studies gewezen op mogelijke voordelen van glucose-insuline-kalium(GIK)-schema’s bij de behandeling van het acute myocardinfarct (AMI). Daarmee lijken de eerste concepten van GIK bij AMI uit de jaren zestig bevestigd te worden.

GIK-schema’s wakkeren het metabolisme aan en leiden naar een meer efficiënte energieproductie in het hart.

De mortaliteitsreductie in bepaalde studies is zo indrukwekkend dat deze vorm van myocardbescherming een belangrijke aanwinst kan zijn in de behandeling van AMI. Het blijft wachten tot grote prospectieve gerandomiseerde trials de gunstige effecten van GIK bij AMI bevestigen.

Geen abstract

download article
54.81.69.220.