PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Consensus omtrent nieuwe anti-epileptica
Author(s): VAN ZANDIJCKE M, VLAAMSE LIGA TEGEN EPILEPSIE, , , , , , , , , , , , ,
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 56    Issue: 13   Date: 2000   
Pages: 1002-1010
DOI: 10.2143/TVG.56.13.5000799

Abstract :
Deze consensustekst werd opgesteld als leidraad voor de arts die patiënten met epilepsie behandelt.

Eerst wordt kort ingegaan op de bedoeling van de anti-epileptische behandeling: zij beoogt een volledige aanvalsvrijheid terwijl bijwerkingen en interacties worden vermeden. Dit doel kan met de klassieke anti-epileptica (fenobarbital, fenytoïne, primidon, ethosuximide, carbamazepine, valproaat en benzodiazepinen) niet steeds worden bereikt.

Onlangs kwamen er nieuwe anti-epileptica ter beschikking; andere zijn reeds geregistreerd of in het buitenland beschikbaar, maar nog niet verkrijgbaar in de Belgische apotheek. Het betreft felbamaat, gabapentine, lamotrigine, oxcarbazepine, tiagabine, topiramaat en vigabatrine. In het kort worden de farmacodynamische, farmacokinetische en farmacotherapeutische eigenschappen van deze nieuwe anti-epileptica toegelicht. De mogelijke indicaties van deze producten worden aangegeven. Zij betekenen een verruiming van het therapeutisch arsenaal, maar zijn niet in staat alle patiënten aanvalsvrij te maken.

Bij therapieresistente partiële aanvallen dient chirurgische behandeling te worden overwogen.

Geen abstract

download article
54.81.69.220.