PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Maatregelen ter voorkoming van pneumokokkenresistentie
Author(s): JORDENS P, , , , , , , , , , , , , ,
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 56    Issue: 18   Date: 2000   
Pages: 1313-1317
DOI: 10.2143/TVG.56.18.5000850

Abstract :
De voorbije 30 jaar is de pneumokok in toenemende mate resistent geworden tegen penicilline en vaak ook tegen meerdere klassen van antibiotica. Er blijven wel grote nationale en regionale verschillen.

Belangrijke risicofactoren voor een infectie met resistente pneumokokken zijn: voorafgaande antibioticumtherapie (ß-lactam), leeftijd (0-4 jaar), onderliggend lijden en immunodeficiëntie.

Een degelijk preventief beleid steunt op twee grote peilers: een rationeler antibioticumgebruik ter voorkoming van resistentie, en vaccinatie van de risicogroepen ter voorkoming van invasieve pneumokokkeninfecties. Voor volwassenen kan men hiervoor gebruikmaken van een 23-voudig vaccin (Pneumune® en Pneumovax 23®). Voor kinderen beneden de 2 jaar moet men wachten op een 7-voudig conjugaatvaccin dat momenteel in klinische studies wordt getest.

Geen abstract

download article
3.84.139.101.